2 sierpnia 2013

Porządkowanie dokumentacji – Archiwizacja

20120401_13_40_36[1]Porządkujemy każdy rodzaj dokumentacji:

 • płacową,
 • osobową,
 • aktową,
 • księgową,
 • medyczną,
 • szkolną,
 • sądową,
 • związaną z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • techniczną;
 • kartograficzną;
 • audiowizualną.

Przeprowadzamy analizę zasobu dokumentacji, który obejmuje:

 • podział dokumentacji na kategorie archiwalne A i niearchiwalne B,BE,Bc;
 • kompleksowe uporządkowanie materiałów archiwalnych (kat. A);
 • kwalifikację dokumentacji niearchiwalnej kat. B, BE ze względu na okres jej przechowywania,
 • wydzielenie, brakowanie dokumentacji, której okres przechowywania minął i może być zniszczona;
 • sporządzenie ewidencji akt w formie papierowej i elektronicznej.

Porządkowanie dokumentacji obronnej

W marcu 2010 r. ustawodawca unormował zasady opracowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki wykonujące zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, z dnia 26 lutego 2010 r., Dz. U. z dnia 8 marca 2010 r.) oraz sposób przekazania jej do Archiwum. Jako nieliczni w kraju, podjęliśmy się kompleksowego jej opracowania.

Doskonale znamy tę problematykę. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie oraz stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.

W myśl tego rozporządzenia:

 • dokonamy kwalifikacji dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia,
 • wydzielimy i wykonamy spisy materiałów niearchiwalnych wybrakowanych przeznaczonych do zniszczenia,
 • przygotujemy spisy zdawczo – odbiorcze w formie papierowej oraz elektronicznej, materiałów celem przekazania ich do Centralnego Archiwum Wojskowego,
 • zniszczymy wybrakowane materiały, które zostały zatwierdzone przez Centralne Archiwum Wojskowe,
 • dostarczymy do CAW uporządkowaną dokumentację i dokonamy wszelkich innych uzgodnień w Państwa imieniu.

Dodaj komentarz