2 sierpnia 2013

Przechowywanie i Udostępnianie Akt

20120330_13_23_07[1]Posiadamy Status Przechowawcy Akt Osobowych i Płacowych, wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Nr 32, który to umożliwia nam archiwizację dokumentacji upadłych bądź zlikwidowanych spółek, firm, itp.

Głównym celem działalności przechowalniczej jest przechowywanie i udostępnianie akt osobowo-płacowych ze zlikwidowanych lub upadłych podmiotów gospodarczych (wykaz akt przedsiębiorst znajdujących się w naszym posiadaniu w zakładce powyżej – ewidencja). Zasady korzystania i udostępniania dokumentacji osobowo-płacowej dla osób prywatnych (np. byłych pracowników nieistniejących przedsiębiorstw) określa regulamin, udostępnianie odbywa się na podstawie zlecenia skierowanego do Naszego Archiwum (regulamin i wniosek do pobrania na dole strony).

Specjalnie do tego celu przystosowaliśmy nasz obiekt, który spełnia wszelkie wymagania w tym zakresie, również te restrykcyjne, obowiązujące między innymi w MON i MSW.

Powierzoną nam dokumentację przechowujemy w regałach jezdnych wysokiego składowania, w klimatyzowanej hali z kontrolą temperatury i wilgotności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury Dz. U. 05.32.284 z dnia 15.02.2005r.

Archiwum posiada najwyższej klasy zabezpieczenia techniczne, gwarantujące pełne bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawami: o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

Budynek, w którym przechowujemy dokumentację, spełnia wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wyposażony został m.in. w nowoczesną instalację alarmową, sygnalizację ppoż., monitoring, klimatyzację, całodobową ochronę fizyczną oraz wydzieloną strefę ogniową. Zasady ochrony fizycznej zorganizowano jak dla obiektów specjalnych.

Warunki techniczne oraz fizyczne, jakie stworzyliśmy, dają Państwu pewność, że przekazane nam dokumenty będą właściwie chronione nawet w czasie opracowywania, nigdy ich treść nie zostanie ujawniona w sposób nieuprawniony.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin usług
  2. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji

Dodaj komentarz