2 sierpnia 2013

Wynajem Kancelarii Tajnej

20130104_15_12_20[1]Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE oraz informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli NATO SECRET, SECRET UE.

Posiadamy nowoczesną kancelarię tajną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom do klauzuli „TAJNE”  oraz kancelarię tajną międzynarodową obsługującą informacje niejawne międzynarodowe o klauzuli NATO SECRET oraz SECRET UE.

Wszyscy pracownicy tworzący Pion Ochrony posiadają dostęp do informacji niejawnych.

W składzie pionu występuje: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kierownik Kancelarii Tajnej, Inspektor Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Administrator Systemów Teleinformatycznych.

Kancelaria pracuje na potrzeby naszego Archiwum, jak również dla innych podmiotów w systemie outsourcingu. W wydzielonej części kancelarii tajnej, dostępnej dla naszych klientów, znajdują się akredytowane stanowiska komputerowe służące do przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli TAJNE, POUFNE i ZASTRZEŻONE, w konfiguracji sprzętowej z kolorową drukarką i ploterem.

Wyposażenie oraz zabezpieczenie naszych kancelarii spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz zapisów rozporządzeń: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Dodaj komentarz